นายวรรธนะชัย โพธิ์ศรี
นายวรรธนะชัย โพธิ์ศรี
นายกเทศมนตรีตำบลซำสูง
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)


ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
216   คน
สถิติทั้งหมด
130948   คน
เริ่มนับ 15 มกราคม 2557
แผนอัตรากำลัง 3 ปี

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
แนวทางพัฒนา
จริยธรรม
โครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายใน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
โครงสร้างสำนักปลัดเทศบาล ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
โครงสร้างและกรอบอัตรากำลังสำนักปลัดเทศบาล ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
โครงสร้างและกรอบอัตรากำลังกองคลัง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
โครงสร้างและกรอบอัตรากำลังกองการศึกษา ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
โครงสร้างกองคลัง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
โครงสร้างกองการศึกษา ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
คำสั่งจัดคนลงสู่ตำแหน่ง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
การวิเคราะห์การกำหนดตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลัง 3 ปี
กำหนดการดำเนินการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>


ตำบลกระนวน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น 40170 โทร. 0-4321-9097-8 โทรสาร. 0-4321-9097
Admin Login