นายวรรธนะชัย โพธิ์ศรี
นายวรรธนะชัย โพธิ์ศรี
นายกเทศมนตรีตำบลซำสูง
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)


ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
202   คน
สถิติทั้งหมด
130934   คน
เริ่มนับ 15 มกราคม 2557
แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนดำเนินงาน ประจำปี 2567 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
แผนพัฒนาเทศบาล พ.ศ.2566 - 2570 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายงานผลและติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
แผนดำเนินงานปี2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ข้อมูลเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบแท่ง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
วิสัยทัศน์การพัฒนา
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>


ตำบลกระนวน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น 40170 โทร. 0-4321-9097-8 โทรสาร. 0-4321-9097
Admin Login