นายวรรธนะชัย โพธิ์ศรี
นายวรรธนะชัย โพธิ์ศรี
นายกเทศมนตรีตำบลซำสูง
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)


ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
79   คน
สถิติทั้งหมด
124668   คน
เริ่มนับ 15 มกราคม 2557
กองคลัง‏


ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวแพรวพรรณ โพธิ์พุฒ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
เบอร์ติดต่อ : 0874284831
อีเมล์ : dream_catjim@hotmail.com
อื่นๆ :

ชื่อ - นามสกุล :
จ.อ.ประสิทธิ์ แสงคำ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :

ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวมณีรัตน์ โพธิ์ศรี
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :

ชื่อ - นามสกุล :
นางจารุวรรณ มีแก้ว
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :

ชื่อ - นามสกุล :
นางภัทรจิต ค่อมบุสดี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :

ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวกรรณิกา เอกตาแสง
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :

ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวเปรมจิตรา สุริวงค์
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :

ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวสุกัญญา สะตะ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เบอร์ติดต่อ : 086-7586859
อีเมล์ :
อื่นๆ :


กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>
ตำบลกระนวน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น 40170 โทร. 0-4321-9097-8 โทรสาร. 0-4321-9097
Admin Login