นายวรรธนะชัย โพธิ์ศรี
นายวรรธนะชัย โพธิ์ศรี
นายกเทศมนตรีตำบลซำสูง
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)


ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
211   คน
สถิติทั้งหมด
130943   คน
เริ่มนับ 15 มกราคม 2557
โครงสร้างหน่วยงาน

ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายประจำ ห้วหน้าส่วน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
โครงสร้าง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
กองคลัง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
กองช่าง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
กองช่าง
กองการศึกษา ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
กองช่าง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
กองคลัง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
สำนักปลัด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ฝ่ายสภา ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ฝ่ายบริหาร ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
โครงสร้างกองช่าง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>


ตำบลกระนวน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น 40170 โทร. 0-4321-9097-8 โทรสาร. 0-4321-9097
Admin Login