นายวรรธนะชัย โพธิ์ศรี
นายวรรธนะชัย โพธิ์ศรี
นายกเทศมนตรีตำบลซำสูง
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)


ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
216   คน
สถิติทั้งหมด
130948   คน
เริ่มนับ 15 มกราคม 2557
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.15-020 สายโคกหัวนา 2 บ้านซำสูง หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 19 มิถุนายน 2567 )
ประกาศประกวดราคาจ้างโตรงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.15-020 สายโคกหัวนา2 หมู่ที่ 5 บ้านซำสูง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 31 พฤษภาคม 2567 )
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. 15-020 สายโคกหัวนา 2 หมู่ที่ 5 บ้านซำสูง ตำบลกระนวน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 18 เมษายน 2567 )
ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกีวี ช่วงที่่ 3 บ้านโคกสูง หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 29 เมษายน 2567 )
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกีวี ช่วงที่ 3 บ้านโคกสูง หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 11 เมษายน 2567 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองบ่อ บ้านอ้อคำ หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 16 ตุลาคม 2566 )
ยกเลิกประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตงานและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยชนิด 6 ล้อ ความจุไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 14 กันยายน 2566 )
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองบ่อ บ้านอ้อคำ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 29 กันยายน 2566 )
ประกาศร่างประกวดราคาชื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยชนิด 6 ล้อ ความจุไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 5 กรกฏาคม 2566 )
ประกาศร่างประกวดราคาชื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยชนิด 6 ล้อ ความจุไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร ( 5 กรกฏาคม 2566 )
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.15-012 สายวัดป่าสันติธรรม หมู่ที่ 2 บ้านกระนวน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 5 มกราคม 2566 )
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น 15-012 สายวัดป่าสันติธรรม หมู่ที่ 2 บ้านกระนวน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 24 กุมภาพันธ์ 2566 )
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. 15-012 สายวัดป่าสันติธรรม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 9 กุมภาพันธ์ 2566 )
ประกาศร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก. ถ. 15-012 สายวัดป่าสันติธรรม หมู่่ที่ 2 บ้านกระนวน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 27 มกราคม 2566 )
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 20 ตุลาคม 2565 )
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยดอนชาด 1 (นาแม่ระเบียบ) บ้านซำสูง หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 3 สิงหาคม 2565 )
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนชาด 2 (ซอยข้างบ้านแม่ทองย้อยฝั่งทิศตะวันออกของถนนดอนชาด) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 3 สิงหาคม 2565 )
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนชาด 3 (ซอยทางเข้าบ้านแม่ทองย้อยฝั่งทิศใต้ของถนนดอนชาด) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 3 สิงหาคม 2565 )
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสำราญ (ผ่านทางเข้าดอนชาด) บ้านซำสูง หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 10 สิงหาคม 2565 )
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยสำราญ 1 (ร้าน ส.บาร์เบอร์เดิม) บ้านซำสูง หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 1 สิงหาคม 2565 )
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองไผ่ บ้านอ้อคำ หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 1 กันยายน 2565 )
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรงานเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตถนนรอบบึงยาง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 7 เมษายน 2565 )
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงสูบน้ำเทศบาล บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 12 กรกฎาคม 2565 )
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงสูบน้ำเทศบาล บ้านโคกสูง หมู่ที่3 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 7 กรกฏาคม 2565 )
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมสายโรงสูบน้ำ บ้านโคกสูง หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 5 กรกฏาคม 2565 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรงานเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตถนนรอบบึงยาง(ขก.ถ. 15--015) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 25 เมษายน 2565 )
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรงานเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตถนนรอบบึงยาง (ขก.ถ.15-015) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 11 เมษายน 2565 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. รหัสสายทาง ขก .ถ.15-035 สายนาเหล่า บ้านอ้อคำ หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 30 มีนาคม 2565 )
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ขก.ถ.๑๕-๐๓๕ สายนาเหล่า บ้านอ้อคำ หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 17 มีนาคม 2565 )
ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ขก.ถ.๑๕-๐๓๕ สายนาเหล่า บ้านอ้อคำ หมู่ที่ ๔ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 3 มีนาคม 2565 )

กำลังแสดงหน้าที่ 1/5 ->
<< 1 2 3 4 5 >>


ตำบลกระนวน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น 40170 โทร. 0-4321-9097-8 โทรสาร. 0-4321-9097
Admin Login