นายวรรธนะชัย โพธิ์ศรี
นายวรรธนะชัย โพธิ์ศรี
นายกเทศมนตรีตำบลซำสูง
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)


ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
195   คน
สถิติทั้งหมด
130927   คน
เริ่มนับ 15 มกราคม 2557
แผนการดำเนินงาน

สรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566 สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2566 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ. พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือนแรก ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567. รอบ 6 เดือนแรก ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
แผนความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2567 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
แผนดำเนินงาน 2566 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผน ปี 2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายงานผลการดำเนินงาน ปั 2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
แบบ ผด.01 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
แบบ ผด.01 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
แผนดำเนินงานประจำปี 2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>


ตำบลกระนวน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น 40170 โทร. 0-4321-9097-8 โทรสาร. 0-4321-9097
Admin Login