นายวรรธนะชัย โพธิ์ศรี
นายวรรธนะชัย โพธิ์ศรี
นายกเทศมนตรีตำบลซำสูง
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)


ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
72   คน
สถิติทั้งหมด
124661   คน
เริ่มนับ 15 มกราคม 2557
กองการศึกษา


ชื่อ - นามสกุล :
นางศิริลักษณ์ เพาะเจริญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :

ชื่อ - นามสกุล :
นางอมรินทร์ อภัยภักดิ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :

ชื่อ - นามสกุล :
นายเสน่ห์ โอดพิมพ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :

ชื่อ - นามสกุล :
นางวารุณี สะตะ
ตำแหน่ง : ครู
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :

ชื่อ - นามสกุล :
นายศิริราช มาตย์สมบัติ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชน กีฬาและนันทนาการ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :

ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวนิภารัตน์ โพธิ์ศรี
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างตามภารกิจ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :

ชื่อ - นามสกุล :
นางฉวีวรรณ ทับวิธร
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างตามภารกิจ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :

ชื่อ - นามสกุล :
นายอำคา แสนบุตร
ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :


กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>
ตำบลกระนวน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น 40170 โทร. 0-4321-9097-8 โทรสาร. 0-4321-9097
Admin Login