นายวรรธนะชัย โพธิ์ศรี
นายวรรธนะชัย โพธิ์ศรี
นายกเทศมนตรีตำบลซำสูง
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)


ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
195   คน
สถิติทั้งหมด
130927   คน
เริ่มนับ 15 มกราคม 2557
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลซำสูง พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2567 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลซำสูง พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลซำสูง พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายงานการกำกับติดตามดำเนินป้องกันการทจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายงานการดำเนินงานการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
แผนปฏิบัการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 2566 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
แผนปฏิบัการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
แผนปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2565) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
แผนทุจริต 2560-2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
การดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมคุรธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ รอบ 12 เดือน 2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ 2565 รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
แผนทุจริต 2562-2564
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
แผนทุจริต 2560-2564

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>


ตำบลกระนวน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น 40170 โทร. 0-4321-9097-8 โทรสาร. 0-4321-9097
Admin Login