นายวรรธนะชัย โพธิ์ศรี
นายวรรธนะชัย โพธิ์ศรี
นายกเทศมนตรีตำบลซำสูง
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)


ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
79   คน
สถิติทั้งหมด
124668   คน
เริ่มนับ 15 มกราคม 2557
สมาชิกสภาเทศบาล


ชื่อ - นามสกุล :
นายจำมะลี โพธิืศรี
ตำแหน่ง : ประธานสภาเทศบาลตำบลซำสูง
เบอร์ติดต่อ : 065-434-3169
อีเมล์ :
อื่นๆ :

ชื่อ - นามสกุล :
นายสมหมาย อาสาสนา
ตำแหน่ง : รองประธานสภาเทศบาลตำบลซำสูง
เบอร์ติดต่อ : 061-062-8098
อีเมล์ :
อื่นๆ :

ชื่อ - นามสกุล :
นายทนงศักดิ์ ชัยเดช
ตำแหน่ง : เลขานุการสภาเทศบาลตำบลซำสูง
เบอร์ติดต่อ : 086-236-2763
อีเมล์ :
อื่นๆ :

ชื่อ - นามสกุล :
นายชัยชาด บุตรแสง
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาลตำบลซำสูง เขตที่ 1
เบอร์ติดต่อ : 088-954-8402
อีเมล์ :
อื่นๆ :

ชื่อ - นามสกุล :
นายรุ่งอรุณ ธรรมจิตติ
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาลตำบลซำสูง เขตที่ 1
เบอร์ติดต่อ : 094-458-1918
อีเมล์ :
อื่นๆ :

ชื่อ - นามสกุล :
นางสงวน แก้วใส
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาลตำบลซำสูง เขตที่ 1
เบอร์ติดต่อ : 064-868-1467
อีเมล์ :
อื่นๆ :

ชื่อ - นามสกุล :
นางทิพย์วรินทร์ ธรรมจิตติ
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาลตำบลซำสูง เขตที่ 1
เบอร์ติดต่อ : 097-268-9461
อีเมล์ :
อื่นๆ :

ชื่อ - นามสกุล :
นายคำดี กาฬพันธ์ุ
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาลตำบลซำสูง เขตที่ 2
เบอร์ติดต่อ : 064-053-4151
อีเมล์ :
อื่นๆ :

ชื่อ - นามสกุล :
นายทองปุ่น ไกยสวน
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาลตำบลซำสูง เขตที่ 2
เบอร์ติดต่อ : 080-406-5183
อีเมล์ :
อื่นๆ :

ชื่อ - นามสกุล :
นายชัยสิทธิ์ โคตรบุญเรือง
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาลตำบลซำสูง เขตที่ 2
เบอร์ติดต่อ : 094-384-7800
อีเมล์ :
อื่นๆ :

ชื่อ - นามสกุล :
นายบุญเกิด อาษาสนา
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาลตำบลซำสูง เขตที่ 2
เบอร์ติดต่อ : 082-484-0101
อีเมล์ :
อื่นๆ :

ชื่อ - นามสกุล :
นายอุทัย ชินคำหาร
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาลตำบลซำสูง เขตที่ 2
เบอร์ติดต่อ : 090-584-7706
อีเมล์ :
อื่นๆ :


กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>
ตำบลกระนวน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น 40170 โทร. 0-4321-9097-8 โทรสาร. 0-4321-9097
Admin Login