นายวรรธนะชัย โพธิ์ศรี
นายวรรธนะชัย โพธิ์ศรี
นายกเทศมนตรีตำบลซำสูง
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)


ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
195   คน
สถิติทั้งหมด
130927   คน
เริ่มนับ 15 มกราคม 2557
รายงานผลการใช้จ่ายประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ มีนาคม 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ กุมภาพันธ์ 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ มกราคม 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ตุลาคม 2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ พฤศจิกายน 2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ธันวาคม 2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ประการเทศบาลตำบลซำสูง เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ปรกาศ แผนใช้จ่ายเงินรวม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
สรุปผลลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>


ตำบลกระนวน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น 40170 โทร. 0-4321-9097-8 โทรสาร. 0-4321-9097
Admin Login