นายวรรธนะชัย โพธิ์ศรี
นายวรรธนะชัย โพธิ์ศรี
นายกเทศมนตรีตำบลซำสูง
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)


ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
215   คน
สถิติทั้งหมด
130947   คน
เริ่มนับ 15 มกราคม 2557
ข่าวประกาศ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2567 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 2 พฤษภาคม 2567 )
เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการกระทำอันเป็นการฝ่าผืนกฏหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 4 มกราคม 2566 )
เรื่องช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฏหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลซำสูง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 4 มกราคม 2566 )
รายงานการจัดเก็บภาษีประจำปี 2566 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 26 ตุลาคม 2566 )
กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2566 และสมัยสามัญสมัยแรกประจำปี 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 1 กุมภาพันธ์ 2566 )
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2567 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 2 เมษายน 2567 )
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 4 มีนาคม 2567 )
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2567 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 5 กุมภาพันธ์ 2567 )
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2566 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 3 มกราคม 2567 )
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส ที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม 2566 -ธันวาคม 2566 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 3 มกราคม 2567 )
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 4 ธันวาคม 2566 )
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2566 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 3 พฤศจิกายน 2566 )
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 20 ตุลาคม 2566 )
ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเพื่อดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่างของเทศบาล ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 7 สิงหาคม 66 )
ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเพื่อดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่างของเทศบาล ( 7 สิงหาคม 66 )
รับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารว่างกรณีเกษียณอายุราชการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 7 สิงหาคม 66 )
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส ที่ 3 ประจำเดือน เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 03072566 )
ประการ เรื่องผลสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสีย ในพื้นที่ตำบลซำสูง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 1 ธันวาคม 2565 )
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 (แก้ไข) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 03012566 )
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2566 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 03042566 )
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 1 (ห้วงเดือน ต.ค. - ธ.ค.2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 03012566 )
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 10102565 )
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรกาและเลือกสรรเป็นพนักง่านจ้างของเทศบาลตำบลซำสูง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 8 ธันวาคม 2565 )
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 03102565 )
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 02092565 )
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 02082565 )
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 01072565 )
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 01062565 )
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 02052565 )
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 29 มีนาคม 2565 )

กำลังแสดงหน้าที่ 1/7 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 >>


ตำบลกระนวน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น 40170 โทร. 0-4321-9097-8 โทรสาร. 0-4321-9097
Admin Login