นายวรรธนะชัย โพธิ์ศรี
นายวรรธนะชัย โพธิ์ศรี
นายกเทศมนตรีตำบลซำสูง
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)


ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
3   คน
สถิติวันนี้
205   คน
สถิติทั้งหมด
130937   คน
เริ่มนับ 15 มกราคม 2557
ประชาสัมพันธ์

ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น (12 มิ.ย. 2567)
ประชาสัมพันธ์พื้นที่ปลอดบุหรี่ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (10 มิ.ย. 2567)
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินเทศบาลตำบลซำสูง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (26 มี.ค. 2567)
การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำแหน่งประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาล ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (1 มี.ค. 2567)
การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำแหน่งกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาล ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (1 มี.ค. 2567)
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลซำสูงแทนตำแหน่งว่าง (8 ก.พ. 2567)
รายงานผลการจัดเก็บรายได้ที่จัดเก็บเอง ประจำเดือนกันยายน 2566 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (29 พ.ย. 2566)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2566 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (24 ต.ค. 2566)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2566 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (24 ต.ค. 2566)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2566 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (24 ต.ค. 2566)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฏาคม 2566 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (24 ต.ค. 2566)
ทีมผู้บริหารเทศบาลตำบลซำสูงเร่งให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝน (10 ต.ค. 2566)
ผลกระทบจากพายุฝนทีมผู้บริหารลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายและเร่งให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน (10 ต.ค. 2566)
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน (10 ต.ค. 2566)
รับโอนพนักงานหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นสายงานบริหารที่ว่าง (9 ต.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาล (9 ต.ค. 2566)
รายงานการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกขององค์กร ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (7 ก.ค. 2566)
แนวทางการติดตามสภาพตลาดสดของเทศบาล ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (7 ก.ค. 2566)
กิจกรรมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ปี2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (7 ก.ค. 2566)
ระบบดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ (LTC) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (6 ก.ค. 2566)
แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน/ผู้รับผิดชอบการดำเนินงานควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (4 ก.ค. 2566)
กำหนดนโยบายเพื่อดำเนินงานควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (4 ก.ค. 2566)
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (29 มิ.ย. 2566)
ประชาสัมพันธ์สถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (23 มิ.ย. 2566)
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (12 พ.ค. 2566)
รายงานผลการร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลซำสูง (4 เม.ย. 2566)
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลซำสูง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (14 ธ.ค. 2565)
แจ้งประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2566 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (14 ธ.ค. 2565)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (29 มี.ค. 2565)
แผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรวม ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (22 ก.พ. 2565)

กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>


ตำบลกระนวน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น 40170 โทร. 0-4321-9097-8 โทรสาร. 0-4321-9097
Admin Login