นายวรรธนะชัย โพธิ์ศรี
นายวรรธนะชัย โพธิ์ศรี
นายกเทศมนตรีตำบลซำสูง
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)


ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
76   คน
สถิติทั้งหมด
124665   คน
เริ่มนับ 15 มกราคม 2557
สำนักปลัดเทศบาล


ชื่อ - นามสกุล :
จ่าเอกเชิดศักดิ์ คำมูลแสน
ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
เบอร์ติดต่อ : 0835354632
อีเมล์ : atomkukum@gmail.com
อื่นๆ :

ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวพัทรียา บุตรดาซุย
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ : 043-219097-8
อีเมล์ : wawwa.patt@gmail.com
อื่นๆ :

ชื่อ - นามสกุล :
นางจิตตินันท์ นาคเจริญ
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล
เบอร์ติดต่อ : 081-252-4055
อีเมล์ :
อื่นๆ :

ชื่อ - นามสกุล :
นายอนุพงศ์ แสนโยธา
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ
เบอร์ติดต่อ : 094-535-1912
อีเมล์ :
อื่นๆ :

ชื่อ - นามสกุล :
นายศักดิ์สิทธิ์ แสนบุตร
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
เบอร์ติดต่อ : 093-735-7545
อีเมล์ :
อื่นๆ :

ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวสิรินยาทิพย์ แก้วใส
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
เบอร์ติดต่อ : 094-634-7634
อีเมล์ :
อื่นๆ :

ชื่อ - นามสกุล :
นายณรงค์ ภุแง่ผา
ตำแหน่ง : นิติกร
เบอร์ติดต่อ : 081-066-9409
อีเมล์ :
อื่นๆ :

ชื่อ - นามสกุล :
นางประดับศิลป์ พิณโพธิ์
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานทะเบียนและบัตร
เบอร์ติดต่อ : 080-190-9641
อีเมล์ :
อื่นๆ :

ชื่อ - นามสกุล :
น.ส.จิตราภรณ์ กุดทิง
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสุขาภิบาลปฏิบัติงาน
เบอร์ติดต่อ : 081-471-4310
อีเมล์ :
อื่นๆ :

ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวยุวดี กาสีชา
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :

ชื่อ - นามสกุล :
นายทำพล สีดา
ตำแหน่ง : คนงานประจำรถขยะ
เบอร์ติดต่อ : 099-206-2985
อีเมล์ :
อื่นๆ :

ชื่อ - นามสกุล :
นายชาญชัย โพธิ์ศรี
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
เบอร์ติดต่อ : 0890963809
อีเมล์ :
อื่นๆ :

ชื่อ - นามสกุล :
นายอำคา แสนบุตร
ตำแหน่ง : คนงานประจำรถขยะ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :

ชื่อ - นามสกุล :
นายอล่าม โพธิ์ศรี
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างเหมา
เบอร์ติดต่อ : 088-5325334
อีเมล์ :
อื่นๆ :

ชื่อ - นามสกุล :
นายคำพา แสนบุตร
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างทั่วไป
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :

ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวกัญจน์ติมา ชินพะวอ
ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป
เบอร์ติดต่อ : 082-786-0858
อีเมล์ :
อื่นๆ :

ชื่อ - นามสกุล :
นายสวาท โพธิ์ศรี
ตำแหน่ง : คนงานประจำรถขยะ
เบอร์ติดต่อ : 083-1402707
อีเมล์ :
อื่นๆ :

ชื่อ - นามสกุล :
นายอารักษ์ จันทร์โคตร
ตำแหน่ง : พนักงานดับเพลิง
เบอร์ติดต่อ : 081-453-0296
อีเมล์ :
อื่นๆ :

ชื่อ - นามสกุล :
นายเรียม ถานะ
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์ติดต่อ : 0639265529
อีเมล์ :
อื่นๆ :


กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>
ตำบลกระนวน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น 40170 โทร. 0-4321-9097-8 โทรสาร. 0-4321-9097
Admin Login