นายวรรธนะชัย โพธิ์ศรี
นายวรรธนะชัย โพธิ์ศรี
นายกเทศมนตรีตำบลซำสูง
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)


ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
196   คน
สถิติทั้งหมด
130928   คน
เริ่มนับ 15 มกราคม 2557
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งปี 2550
หัวข้อเรื่อง ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
วิชาการสัตวแพทย์ 4-9 110.5k
โภชนาการ 1-5 68k
ผู้ช่วยเภสัชกร 1-5 89k
ผดุงครรภ์สาธารณสุข 1-5 91k
ช่างสำรวจ 1-5 72k
ช่างศิลป์ 1-5 70.5k
ช่างโยธา 1-5 72k
ช่างภาพ 1-5 67k
ช่างไฟฟ้า 1-5 54.5k
ช่างผังเมือง 1-5 71k
ช่างเครื่องยนต์ 1-5 62.5k
ช่างเขียนแบบ 1-5 67.5k
จนท.ห้องสมุด 1-5 47k
จนท.สุขาภิบาล 1-5 91.5k
จนท.สวนสาธารณะ 1-5 58.5k
จนท.ส่งเสริมสุขภาพ 1-5 91k
จนท.ส่งเสริมการท่องเที่ยว 1-5 92k
จนท.ศูนย์เยาวชน 1-5 66.5k
จนท.วิทยาศาสตร์การแพทย์ 1-5 94k
จนท.วิทยาศาสตร์ 1-5 60k
จนท.พัสดุ 1-5 80.5k
จนท.พัฒนาชุมชน 1-5 61k
จนท.พยาบาล 1-5 97k
จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1-5 87k
จนท.ประชาสัมพันธ์ 1-5 60.5k
จนท.บันทึกข้อมูล 1-5 414.5k
จนท.ธุรการ 1-5 87k
จนท.เทศกิจ 1-5 58.5k
จนท.ทะเบียน 1-5 86k
จนท.ทะเบียน 1-5 86k
จนท.จัดเก็บรายได้ 1-5 69.5k
จนท.การประปา 1-5 62.5k
จนท.การเงินและบัญชี 1-5 69k
จนท.การคลัง 1-5 782k
นักบริหารงานสาธารณสุข 6-9 80k
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 6-9 72.5k
นักบริหารงานเมืองพัทยา 53k
นักบริหารงานประปา 6-9 72k
นักบริหารงานเทศบาล 6-10 97.5k
นักบริหารงานทั่วไป 6-9 87k
นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล 6-9 81.5k
นักบริหารงานช่าง 6-9 85.5k
นักบริหารงานการคลัง 6-9 73.5k

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>


ตำบลกระนวน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น 40170 โทร. 0-4321-9097-8 โทรสาร. 0-4321-9097
Admin Login