นายวรรธนะชัย โพธิ์ศรี
นายวรรธนะชัย โพธิ์ศรี
นายกเทศมนตรีตำบลซำสูง
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)


ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
195   คน
สถิติทั้งหมด
130927   คน
เริ่มนับ 15 มกราคม 2557
นายปรีชา  ปาสาวัน
นายปรีชา ปาสาวัน
รองปลัดเทศบาลตำบลซำสูง รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลซำสูง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน ... ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 22)  รายละเอียด »
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน   เมื่อวันที่: 2 พฤษภาคม 2567
เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการกระท... ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 33)  รายละเอียด »
โดย : กองช่าง เทศบาลตำบลซำสูง   เมื่อวันที่: 4 มกราคม 2566
เรื่องช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาห... ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 27)  รายละเอียด »
โดย : กองช่าง เทศบาลตำบลซำสูง   เมื่อวันที่: 4 มกราคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อส... ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 28)  รายละเอียด »
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน   เมื่อวันที่: 19 มิถุนายน 2567
ประกาศประกวดราคาจ้างโตรงการก่อสร้างถนนคอนก... ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 17)  รายละเอียด »
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน   เมื่อวันที่: 31 พฤษภาคม 2567
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสร... ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 56)  รายละเอียด »
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน   เมื่อวันที่: 18 เมษายน 2567

เทศบัญญัติท้องถิ่นและได้จัดเก็ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ประจำปี พ.ศ. 2564 ฉบับที่ 5
เทศบัญญัติท้องถิ่นและได้จัดเก็ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ประจำปี พ.ศ. 2564 ฉบับที่ 4
เทศบัญญัติท้องถิ่นและได้จัดเก็ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ประจำปี พ.ศ. 2564 ฉบับที่ 3
เทศบัญญัติท้องถิ่นและได้จัดเก็ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ประจำปี พ.ศ. 2564 ฉบับที่ 1
เทศบัญญัติท้องถิ่นและได้จัดเก็ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ประจำปี พ.ศ. 2564 ฉบับที่ 2
ขอบ้านเลขที่
การรับแจ้งการตาย กรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร
การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน
การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า 1 แห่ง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
การขออนุญาตประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
การรับสมัครเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
การรับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การขจต่อใบอนุญาต
การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร


หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.ขอนแก่น
ขอถอนหลักทรัพย์ค้ำประกัน ทั่วไป ( 18 ก.ค. 67 ) ขก 0023.3/19666

รวมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ( อ่าน 534 / ตอบ 0 )
    โดย : Love  Thailand   เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2562 : 11:03   
เที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ( อ่าน 535 / ตอบ 0 )
    โดย : Love  Thailand   เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2562 : 11:02   
รวมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ( อ่าน 827 / ตอบ 0 )
    โดย : Love  Thailand   เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2562 : 11:00   
เปิดรับสมัครตัวแทนศูนย์ระดับอำเภ... ( อ่าน 565 / ตอบ 0 )
    โดย : สาคร  สุบิน   เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 2559 : 17:41   
ข่าวดีสำหรับเกษตรตัวจริงทุกท่าน... ( อ่าน 509 / ตอบ 2 )
    โดย : sakorn  Subin   เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2559 : 19:36    ตอบล่าสุด : สาคร  สุบิน
       

= กระทู้ปักหมุด   = มีภาพประกอบ   = กระทู้ใหม่   = กระทู้มีคนตอบ

ท่านมีความพึงพอใจในการให้บริการของ เทศบาลตำบลซำสูง มากน้อยเพียงใด?

พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
ควรปรับปรุง<< กรกฏาคม 2567 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Protect The King กรมสรรพากร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ กรมบัญชีกลาง สมาคมพนักงานส่วนตำบล กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย สำนักงบประมาณ โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)
กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ขอนแก่นเว็บดอทคอม YouTube
กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย กรมทางหลวง บ้านรัก ebay
Barbie y8 สำนักระบาดวิทยา สำนักงานป้องกัน และควบคุมโรคที่ ๖
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น กระทรวงสาธารณะสุข สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 
ตำบลกระนวน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น 40170 โทร. 0-4321-9097-8 โทรสาร. 0-4321-9097
Admin Login