นายสวาท จันทหาร
นายสวาท จันทหาร
นายกเทศมนตรีตำบลซำสูง
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร
แผนการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน
รายงานผลการใช้จ่ายประจำปี
รายงานการติดตามดำเนินงาน
มาตรการภายในเพื่อป้องกัน...
การบริหารและพัฒนาทรัพยากร...
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนา 4 ปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
ข้อมูลสำหรับประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
สรุปแผนปฏิบัติราชการประจำปี
กฏหมายและระเบียบต่างๆ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
77   คน
สถิติทั้งหมด
48555   คน
เริ่มนับ 15 มกราคม 2557
ลักษณะทางเศรษฐกิจ 

           ข้อมูลพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2558  จากการสำรวจทั้งหมด  1,350  ครัวเรือน  4,402 คน  พบว่ารายได้บุคคลเฉลี่ย (บาท/ปี)  จำนวน  98,792  บาท  รายจ่ายบุคคลเฉลี่ย (บาท/ปี)  จำนวน  42,327  บาท
พื้นที่การเกษตร
            พื้นที่การเกษตรมีประมาณ  14,173  ไร่  จำนวนเกษตรกรที่ยึดอาชีพด้านการเกษตรกรเป็นอาชีพหลักประมาณ  1,077 ครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ  65.08  ของครัวเรือนทั้งหมด
                   -  พืชเศรษฐกิจ  คือ  ข้าว  อ้อย  และมันสำปะหลัง
การค้าและพาณิชย์
                   ในเขตเทศบาลตำบลซำสูง  มีแหล่งการค้าและพาณิชย์ดังนี้ 
                          - ร้านค้าทั่วไป                                        จำนวน  39  แห่ง
                             - ร้านอาหาร                                           จำนวน  14  แห่ง
                          - ร้านขายยา                                           จำนวน    1  แห่ง
                             - สถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง                    จำนวน    3  แห่ง
                          - ตลาดสดเทศบาล                                      จำนวน    1  แห่ง
                          - ตลาดสดเอกชน                                    จำนวน    1  แห่ง
                             - มีร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่น (7-11)    จำนวน    1  แห่ง
                             - มีตลาดนัดคลองถม  ทุกเย็นวันจันทร์
                             - มีตลาดนัดถนนคนเดินซำสูง  ทุกเย็นวันเสาร์
 ด้านการบริการ
                   ในเขตเทศบาลตำบลซำสูง  มีแหล่งการบริการดังนี้
                          - ธนาคาร  จำนวน  1  แห่ง  คือ  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  สาขาซำสูงและยังมีตู้บริการเงินด่วน (ATM)  ของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร  จำนวน  1  แห่ง ธนาคารกรุงไทย จำนวน  1 แห่ง, ธนาคารกสิกรไทย  จำนวน  1  แห่ง   ธนาคารออมสิน  จำนวน  1  แห่ง  และธนาคารกรุงเทพ  จำนวน  1 แห่ง
                          -  รีสอร์ท/ที่พัก  จำนวน  3  แห่ง
                          -  อุตสาหกรรมขนาดเล็ก  จำนวน  3  แห่ง
                             -  ร้านซ่อมรถ  จำนวน  8  แห่ง
 การท่องเที่ยว
                  ในเขตเทศบาลตำบลซำสูง  มีแหล่งท่องเที่ยว คือ
                          -  วัดโพธิ์ชัย  เป็นที่ประดิษฐานของหลวงปู่พระเจ้าใหญ่  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
                 


ตำบลกระนวน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น 40170 โทร. 0-4321-9097-8 โทรสาร. 0-4321-9097
Admin Login