นายวรรธนะชัย โพธิ์ศรี
นายวรรธนะชัย โพธิ์ศรี
นายกเทศมนตรีตำบลซำสูง
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
40   คน
สถิติทั้งหมด
109033   คน
เริ่มนับ 15 มกราคม 2557
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖๔ พ.ศ.๒๕๕๙) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
การบรรจุและแต่งตั้งรองปลัดเทศบาล ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
การบรรจุและแต่งตั้งรองปลัดเทศบาล ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ประกาศเทศบาลตำบลซำสูง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจำง พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งสายงานผู้บริหารของเทศบาลตำบลซำสูง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำบล ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
หลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงาน ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลซำสูงประจำปี 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
การจัดกิจกรรมตามนโยบาย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ประกาศนโยบายการบริหารงานบุคคล ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
มอบอำนาจหน้าที่ให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
คำสั่งจัดคนลงสู่ตำแหน่งตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของพนักงานเทศบาล ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ประกาศกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
แผนพัฒนาบุคลากร ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐาน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
แผนอัตรากำลัง 2561
รายงานตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างและวิธีการสรรหา ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>


ตำบลกระนวน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น 40170 โทร. 0-4321-9097-8 โทรสาร. 0-4321-9097
Admin Login