นายวรรธนะชัย โพธิ์ศรี
นายวรรธนะชัย โพธิ์ศรี
นายกเทศมนตรีตำบลซำสูง
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
55   คน
สถิติทั้งหมด
109048   คน
เริ่มนับ 15 มกราคม 2557
การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงองค์กร

นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management Policy) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
แผนการตรวจสอบประจำปี 2566 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
กฏบัตรการตรวจสอบภายใน 2566 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
นโยบายการตรวจสอบภายใน (Internal Auditing Policy) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายงานการจัดวางระบบควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
นโยบายการตรวจสอบภายใน (Internal Auditing Policy) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
กฏบัตรการตรวจสอบภายใน 2564 (ฉบับเพิ่มเติม) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
กฏบัตรการตรวจสอบภายใน 2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
คู่มือปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ประกาศกรอบคุณธรรมของหน่วยตรวจสอบภายใน 2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ตัวอย่างแบบประเมินความเสี่ยงการทุจริต ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
คู่มือปฏิบัติงานการจัดวางระบบควบคุมภายใน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
เอกสารบรรยาย พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 (ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
เอกสารบรรยายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
เอกสารบรรยายหลักเกณฑ์การตรวจสอบภายใน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ความรู้เรื่องการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
เอกสารบรรยายการการบริหารความเสี่ยง
คู่มือบริหารจัดการความเสี่ยง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
โครงการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
คู่มือการจัดทำรายงานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยง2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
โครงการอบรมเรื่องการประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
คู่มือปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>


ตำบลกระนวน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น 40170 โทร. 0-4321-9097-8 โทรสาร. 0-4321-9097
Admin Login