นายสวาท จันทหาร
นายสวาท จันทหาร
นายกเทศมนตรีตำบลซำสูง
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร
แผนการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน
รายงานผลการใช้จ่ายประจำปี
รายงานการติดตามดำเนินงาน
มาตรการภายในเพื่อป้องกัน...
การบริหารและพัฒนาทรัพยากร...
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนา 4 ปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
ข้อมูลสำหรับประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
สรุปแผนปฏิบัติราชการประจำปี
กฏหมายและระเบียบต่างๆ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
2   คน
สถิติทั้งหมด
49079   คน
เริ่มนับ 15 มกราคม 2557
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงพยาบาลซำสูง-หลุบแซง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 3 สิงหาคม 2563 )
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนาดง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 3 เมษายน 2563 )
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกุดยาง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 18 มีนาคม 2563 )
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลซำสูง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 7 กุมภาพันธ์ 2563 )
ประกาศราคากลางโครงการต่อเติมอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลซำสูง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 16 มกราคม 2563 )
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยนาเหล่า 1 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 25 พฤศจิกายน 2562 )
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 สาย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 28 สิงหาคม 2562 )
ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 4 สาย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 14 สิงหาคม 2562 )
ประกาศยกเลิกประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 สาย ตามเอกสารประกวดราคาจ้างเลขที่ 2/2562 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 13 สิงหาคม 2562 )
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรงานเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตถนนวิทยาคมบำรุงราษฎร์และโครงการปรับปรุงผิวไหล่ทางงานเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตถนนประชาราษฎร์ ถนนศรีพัฒนา ถนนสุขสวัสดิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 27 มีนาคม 2562 )
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวไหล่ทางงานเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตถนนสุขสวัสดิ์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 25 มีนาคม 2562 )
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวไหล่ทางงานเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตถนนศรีพัฒนา ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 25 มีนาคม 2562 )
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวไหล่ทางงานเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตถนนประชาราษฏร์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 25 มีนาคม 2562 )
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรงานเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตถนนวิทยาคมบำรุงราษฏร์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 25 มีนาคม 2562 )
ประกาาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยคูใหม่ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 18 กันยายน 2561 )
ประกาาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายกุดยางช่วงที่ 4 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 18 กันยายน 2561 )
ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 สาย (ถนนสายกุดยาง ช่วงที่ 4 และซอยคูใหม่) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 20 กันยายน 2561 )
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนาร่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 7 มีนาคม 2561 )
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คลส. สายนาร่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 23 กุมภาพันธ์ 2561 )
ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนาร่อง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 21 กุมภาพันธ์ 2561 )
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 31 สิงหาคม 2560 )
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 31 กรกฎาคม 2560 )
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 30 มิถุนายน 2560 )
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 31 พฤษภาคม 2560 )
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 30 เมษายน 2560 )
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 31 มีนาคม 2560 )
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 28 กุมภาพันธ์ 2560 )
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 31 มกราคม 2560 )
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 29 ธันวาคม 2559 )
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 30 พฤศจิกายน 2559 )

กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 ->
<< 1 2 3 4 >>


ตำบลกระนวน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น 40170 โทร. 0-4321-9097-8 โทรสาร. 0-4321-9097
Admin Login