นายวรรธนะชัย  โพธิ์ศรี
นายวรรธนะชัย โพธิ์ศรี
นายกเทศมนตรีตำบลซำสูง
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
25   คน
สถิติทั้งหมด
62834   คน
เริ่มนับ 15 มกราคม 2557
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลซำสูง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรงานเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนบ้านโคกสูง ขก ๒๐๕๖ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.๑๕-๐๐๑ บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 28 พฤษภาคม 2564 )
ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรงานเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนบ้านโคกสูง ขก ๒๐๕๖ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.๑๕-๐๐๑ บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๓ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 21 พฤษภาคม 2564 )
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างโครงการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนประชาร่วมใจ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. 15-033 บ้านอ้อคำ หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 13 พฤษภาคม 2564 )
ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรงานเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนบ้านโคกสูง ขก ๒๐๕๖ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.๑๕-๐๐๑ บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๓ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 29 เมษายน 2564 )
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนประชาร่วมใจ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. 15-033 บ้านอ้อคำ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 21 เมษายน 2564 )
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรงานเสริมผิวแอสฟัลท์ฺคอนกรีตถนนบ้านโคกสูง ขก 2056 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.15-001 บ้านโคกสูง หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 9 เมษายน 2564 )
ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนประชาร่วมใจ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถง15-033 บ้านอ้อคำ หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 9 เมษายน 2564 )
ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนประชาร่วมใจ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. 15-033 บ้านอ้อคำ หมู่ที่ 4ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 1 เมษายน 2564 )
ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรงานเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนบ้านโคกสูง ขก 2056 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.15-001 บ้านโคกสูง หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 1 เมษายน 2564 )
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรงานเสริมผิวแอสฟัลท์ฺคอนกรีตถนนบ้านโคกสูง ขก 2056 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.15-001 บ้านโคกสูง หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 26 มีนาคม 2564 )
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนประชาร่วมใจ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. 15-033 บ้านอ้อคำ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 26 มีนาคม 2564 )
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 30 สิงหาคม 2563 )
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาบ๋า((โรงสีตาซึม) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 17 กันยายน 2563 )
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่าสัก(วัดโคก) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 11 สิงหาคม 2563 )
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงพยาบาลซำสูง-หลุบแซง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 3 สิงหาคม 2563 )
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนาดง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 3 เมษายน 2563 )
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกุดยาง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 18 มีนาคม 2563 )
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลซำสูง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 7 กุมภาพันธ์ 2563 )
ประกาศราคากลางโครงการต่อเติมอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลซำสูง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 16 มกราคม 2563 )
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยนาเหล่า 1 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 25 พฤศจิกายน 2562 )
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 สาย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 28 สิงหาคม 2562 )
ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 4 สาย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 14 สิงหาคม 2562 )
ประกาศยกเลิกประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 สาย ตามเอกสารประกวดราคาจ้างเลขที่ 2/2562 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 13 สิงหาคม 2562 )
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรงานเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตถนนวิทยาคมบำรุงราษฎร์และโครงการปรับปรุงผิวไหล่ทางงานเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตถนนประชาราษฎร์ ถนนศรีพัฒนา ถนนสุขสวัสดิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 27 มีนาคม 2562 )
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวไหล่ทางงานเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตถนนสุขสวัสดิ์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 25 มีนาคม 2562 )
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวไหล่ทางงานเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตถนนศรีพัฒนา ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 25 มีนาคม 2562 )
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวไหล่ทางงานเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตถนนประชาราษฏร์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 25 มีนาคม 2562 )
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรงานเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตถนนวิทยาคมบำรุงราษฏร์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 25 มีนาคม 2562 )
ประกาาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยคูใหม่ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 18 กันยายน 2561 )
ประกาาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายกุดยางช่วงที่ 4 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 18 กันยายน 2561 )

กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 ->
<< 1 2 3 4 >>


ตำบลกระนวน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น 40170 โทร. 0-4321-9097-8 โทรสาร. 0-4321-9097
Admin Login