นายวรรธนะชัย โพธิ์ศรี
นายวรรธนะชัย โพธิ์ศรี
นายกเทศมนตรีตำบลซำสูง
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
45   คน
สถิติทั้งหมด
84030   คน
เริ่มนับ 15 มกราคม 2557
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรงานเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตถนนรอบบึงยาง(ขก.ถ. 15--015) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 25 เมษายน 2565 )
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรงานเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตถนนรอบบึงยาง (ขก.ถ.15-015) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 11 เมษายน 2565 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. รหัสสายทาง ขก .ถ.15-035 สายนาเหล่า บ้านอ้อคำ หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 30 มีนาคม 2565 )
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ขก.ถ.๑๕-๐๓๕ สายนาเหล่า บ้านอ้อคำ หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 17 มีนาคม 2565 )
ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ขก.ถ.๑๕-๐๓๕ สายนาเหล่า บ้านอ้อคำ หมู่ที่ ๔ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 3 มีนาคม 2565 )
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.15-035 สายนาเหล่า บ้านอ้อคำ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 23 กุมภาพันธ์ 2565 )
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายต้นแดง (ต่อ คสล.เดิม) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 27 สิงหาคม 2564 )
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายต้นแดง (ต่อ คสล.เดิม) บ้านซำสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 18 สิงหาคม 2564 )
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างโครงการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรงานเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนบ้านโคกสูง ขก ๒๐๕๖ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.๑๕-๐๐๑ บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๓ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 18 มิถุนายน 2564 )
ประกาศเทศบาลตำบลซำสูง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรงานเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนบ้านโคกสูง ขก ๒๐๕๖ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.๑๕-๐๐๑ บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 28 พฤษภาคม 2564 )
ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรงานเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนบ้านโคกสูง ขก ๒๐๕๖ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.๑๕-๐๐๑ บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๓ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 21 พฤษภาคม 2564 )
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างโครงการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนประชาร่วมใจ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. 15-033 บ้านอ้อคำ หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 13 พฤษภาคม 2564 )
ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรงานเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนบ้านโคกสูง ขก ๒๐๕๖ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.๑๕-๐๐๑ บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๓ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 29 เมษายน 2564 )
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนประชาร่วมใจ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. 15-033 บ้านอ้อคำ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 21 เมษายน 2564 )
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรงานเสริมผิวแอสฟัลท์ฺคอนกรีตถนนบ้านโคกสูง ขก 2056 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.15-001 บ้านโคกสูง หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 9 เมษายน 2564 )
ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนประชาร่วมใจ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถง15-033 บ้านอ้อคำ หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 9 เมษายน 2564 )
ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนประชาร่วมใจ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. 15-033 บ้านอ้อคำ หมู่ที่ 4ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 1 เมษายน 2564 )
ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรงานเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนบ้านโคกสูง ขก 2056 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.15-001 บ้านโคกสูง หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 1 เมษายน 2564 )
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรงานเสริมผิวแอสฟัลท์ฺคอนกรีตถนนบ้านโคกสูง ขก 2056 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.15-001 บ้านโคกสูง หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 26 มีนาคม 2564 )
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนประชาร่วมใจ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. 15-033 บ้านอ้อคำ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 26 มีนาคม 2564 )
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 30 สิงหาคม 2563 )
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาบ๋า((โรงสีตาซึม) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 17 กันยายน 2563 )
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่าสัก(วัดโคก) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 11 สิงหาคม 2563 )
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงพยาบาลซำสูง-หลุบแซง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 3 สิงหาคม 2563 )
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนาดง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 3 เมษายน 2563 )
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกุดยาง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 18 มีนาคม 2563 )
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลซำสูง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 7 กุมภาพันธ์ 2563 )
ประกาศราคากลางโครงการต่อเติมอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลซำสูง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 16 มกราคม 2563 )
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยนาเหล่า 1 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 25 พฤศจิกายน 2562 )
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 สาย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 28 สิงหาคม 2562 )

กำลังแสดงหน้าที่ 1/5 ->
<< 1 2 3 4 5 >>


ตำบลกระนวน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น 40170 โทร. 0-4321-9097-8 โทรสาร. 0-4321-9097
Admin Login