นายสวาท จันทหาร
นายสวาท จันทหาร
นายกเทศมนตรีตำบลซำสูง
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร
แผนการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน
รายงานผลการใช้จ่ายประจำปี
รายงานการติดตามดำเนินงาน
มาตรการภายในเพื่อป้องกัน...
การบริหารและพัฒนาทรัพยากร...
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนา 4 ปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
ข้อมูลสำหรับประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
สรุปแผนปฏิบัติราชการประจำปี
กฏหมายและระเบียบต่างๆ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
53   คน
สถิติทั้งหมด
48775   คน
เริ่มนับ 15 มกราคม 2557
ข่าวประกาศ

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู คอนกรีตเสริมเหล็ก ตลาดสดเทศบาลตำบลซำสูง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 29 กรกฎาคม 2563 )
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 10 ตุลาคม 2562 )
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโคกหนองจิก ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 2 กรกฎาคม 2563 )
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 31 พฤษภาคม 2563 )
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 30 เมษายน 2563 )
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 31 มีนาคม 2563 )
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 29 กุมภาพันธ์ 2563 )
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 31 มกราคม 2563 )
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 31 ธันวาคม 2562 )
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 30 พฤศจิกายน 2562 )
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 31 ตุลาคม 2562 )
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกุดเสียว ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 9 มิถุนายน 2563 )
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายซอยคำนายม 2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 23 ธันวาคม 2562 )
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายนาบ๋า 2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 23 ธันวาคม 2562 )
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายโรงสูบน้ำ 2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 23 ธันวาคม 2562 )
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายโศกไก่ขัน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 23 ธันวาคม 2562 )
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายหนองอีปุ้ย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 23 ธันวาคม 2562 )
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายหน้าเทศบาล ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 23 ธันวาคม 2562 )
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายหนองแพง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 23 ธันวาคม 2562 )
โครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาเทศบาลตำบลซำสูง (ทดแทนเครื่องเดิมที่ชำรุด) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 19 กรกฎาคม 2562 )
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต้นแดง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 20 พฤศจิกายน 2562 )
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอ้อคำ 1 (ช่วงที่ 2) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 21 มกราคม 2562 )
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาเหล่า 1 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 12 มีนาคม 2562 )
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกุดเสียว ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 13 พฤษภาคม 2562 )
โครงการปรับปรับพื้นที่และจัดทำอาคารโรงเรือนปลูกผักกางมุ้งอาคารโรงเรือนเพาะเห็ด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 7 กุมภาพันธ์ 2562 )
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำลำห้วยโสกโครก จำนวน 2 แถว ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 20 มีนาคม 2562 )
โครงการวางท่อระบายน้ำ PVC. ขนาด 16 นิ้ว พร้อมวางบ่อพัก จำนวน 18 บ่อ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 20 มีนาคม 2562 )
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 11 มิ.ย. 2562 )
ประกาศเรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 11 มิ.ย. 2562 )
ประกาศเรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลซำสูง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 11 มิ.ย. 2562 )

กำลังแสดงหน้าที่ 1/5 ->
<< 1 2 3 4 5 >>


ตำบลกระนวน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น 40170 โทร. 0-4321-9097-8 โทรสาร. 0-4321-9097
Admin Login