ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร
แผนการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน
รายงานผลการใช้จ่ายประจำปี
รายงานการติดตามดำเนินงาน
มาตรการภายในเพื่อป้องกัน...
การบริหารและพัฒนาทรัพยากร...
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนา 4 ปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
ข้อมูลสำหรับประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
สรุปแผนปฏิบัติราชการประจำปี
กฏหมายและระเบียบต่างๆ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
15   คน
สถิติทั้งหมด
35804   คน
เริ่มนับ 15 มกราคม 2557
ข่าวประกาศ

โครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาเทศบาลตำบลซำสูง (ทดแทนเครื่องเดิมที่ชำรุด) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 19 กรกฎาคม 2562 )
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต้นแดง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 20 พฤศจิกายน 2562 )
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอ้อคำ 1 (ช่วงที่ 2) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 21 มกราคม 2562 )
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาเหล่า 1 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 12 มีนาคม 2562 )
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกุดเสียว ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 13 พฤษภาคม 2562 )
โครงการปรับปรับพื้นที่และจัดทำอาคารโรงเรือนปลูกผักกางมุ้งอาคารโรงเรือนเพาะเห็ด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 7 กุมภาพันธ์ 2562 )
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำลำห้วยโสกโครก จำนวน 2 แถว ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 20 มีนาคม 2562 )
โครงการวางท่อระบายน้ำ PVC. ขนาด 16 นิ้ว พร้อมวางบ่อพัก จำนวน 18 บ่อ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 20 มีนาคม 2562 )
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 11 มิ.ย. 2562 )
ประกาศเรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 11 มิ.ย. 2562 )
ประกาศเรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลซำสูง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 11 มิ.ย. 2562 )
ประกาศเรื่องนโยบายการกำกับดูแลองค์การทีดี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 11 มิ.ย. 2562 )
ประกาศเรื่องเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของเทศบาลตำบลซำสูง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 11 มิ.ย. 2562 )
ประกาศเรื่องข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลซำสูง พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 11 มิ.ย. 2562 )
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงคันคูลำห้วยสายบาตร ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 28 ธัันวาคม 2561 )
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 19 ตุลาคม 2561 )
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 19 ตุลาคม 2561 )
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 20 กันยายน 2561 )
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าโรงพยาบาลซำสูง-หลุบแซง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 15 มีนาคม 2561 )
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายประชาร่วมใจ(ทางไปบ่อขยะเทศบาลตำบลซำสูง) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 27 กุมภาพันธ์ 2561 )
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรั้ว คสล. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลซำสูง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 29 พฤศจิกายน 2560 )
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังจำนวน 3 สาย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 12 ธันวาคม 2560 )
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสันติสุข ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 15 พฤศจิกายน 2560 )
ประกาาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายป่ามะม่วง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 15 ธันวาคม 2560 )
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 20 ตุลาคม 2560 )
ประกาศรายงานการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 14 ตุลาคม 2560 )
ประกาศรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 3 ตุลาคม 2559 )
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต จำนวน 3 สาย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 28 เมษายน 2560 )
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 3 ตุลาคม 2559 )
ประกาศเรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 14 ก.ย. 2560 )

กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 ->
<< 1 2 3 4 >>


ตำบลกระนวน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น 40170 โทร. 0-4321-9097-8 โทรสาร. 0-4321-9097
Admin Login