คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้าง เทศบาลตำบลซำสูง
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง